Del av Praktikertjänst

Vi är en del av Praktikertjänst som är Sveriges största nätverk för tandläkare. Därigenom får vi tillgång till utbildningar och de senaste rönen inom tandvård. En trygghet för dig.