Gratis för barn och ungdomar med tandvård

by Göran Lind

Det är gratis för barn att gå till tandläkaren. För ungdomar är det gratis till och med sista december det år du fyller 23 år. I den fria barn- och ungdomstandvården ingår all tandvård du behöver. Undantaget är rent estetisk tandvård, som till exempel tandblekning och tandreglering av estetiska skäl.

Det går att byta tandläkare när som helst och om du vill byta kontaktar du själv den nya tandvårdsmottagningen.

Vid 1 års ålder görs en munhälsokontroll på ditt barn hos en tandsköterska. Vid tre års ålder kallas alla barn till undersökning av tänderna hos en tandläkare eller tandhygienist. Målet med besöket är att barnet ska få en första kontakt med tandvården. Tänderna kontrolleras och räknas och barnet ska få känna sig bekant med miljön och personalen.