Implantat

by Göran Lind

Ett implantat är en slags konstgjord rot i form av en skruv av titan med flera delar, som tandläkaren skruvar fast i käkbenet vid en operation. Att ersätta tänder med tandimplantat är en ganska lång process, men när de väl är på plats fungerar de som riktiga tänder. Titanets unika egenskap att växa samman med käkbenet gör implantatmetoden möjlig.

Även om man har konstgjorda tänderna är det viktigt att man går regelbundet på undersökning och tandrengöring för att få hjälp att hålla rent och kontroll.

Kronor och broar

Kronor och broar ser ut och fungerar som vanliga tänder. En krona omfattar en tand, en bro omfattar flera tänder. Bro kan även kallas för brygga. Om du behöver krona eller bro börjar tandläkaren alltid med en undersökning och röntgen.