Snarkskena

by Göran Lind

Snarkskena kallas också apnéskena. För att du ska kunna få större delen av behandlingen betalad av landstinget krävs noggrann utredning i samarbete mellan tandvård och sjukvård. Snarkskenan hjälper dig och även din partner till en lugnare sömn.